Didactisch Onderzoek Rotterdam

In een didactisch onderzoek in Rotterdam bij de Onderwijspraktijk van de Wijk wordt niet alleen het niveau van uw kind wat betreft een bepaald schoolvak bepaald, maar wordt ook in kaart gebracht waar eventuele hiaten zitten en waar een leerling tegenaan loopt tijdens het maken van de opgaven. Er zijn drie verschillende onderzoekmodules binnen het didactische onderzoek. In overleg kan ook een andere combinatie van vakken getest worden. Tevens biedt De Onderwijspraktijk van de Wijk te Rotterdam ook diverse andere onderzoeken.

Didactisch onderzoek te Rotterdam: Technisch lezen en spelling

Bij de technisch lezen en spellingsmodule van het didactisch onderzoek in Rotterdam wordt het niveau van woordlezen en tekstlezen bepaald. Het gaat hier nadrukkelijk niet om tekstbegrip, maar puur om de technische leesvaardigheid. Als er problemen zijn met technisch lezen wordt ook het lezen van onzinwoorden getoetst. Dit doen we omdat deze taak een goede voorspeller van dyslexie is. Naast het technisch lezen wordt de spelling getoetst, dit gebeurt door middel van het PI-dictee en eventueel aanvullend een zinnendictee. Hiermee wordt precies in kaart gebracht welke spellingcategorieën nog problemen opleveren. Afname van deze module duurt ongeveer anderhalf uur. Tarieven kunt u hier vinden.

Didactisch onderzoek Rotterdam: Begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat

Deze onderzoeksmodule in Rotterdam richt zich op het in kaart brengen van het niveau in begrijpend lezen, technisch lezen en de woordenschat van de leerling. Begrijpend lezen is een zeer belangrijke vaardigheid. Voor veel vakken, maar ook beroepen, is een goed tekstbegrip essentieel. Het doet een sterk beroep op inzicht en intelligentie van de leerling. Met de schoolvaardigheidstoets begrijpend lezen wordt het niveau van begrijpend lezen gemeten en wordt ook in kaart gebracht welk aspect van begrijpend lezen de leerling goed beheerst en waar hij eventueel nog moeite mee heeft. Technisch lezen en woordenschat zijn voorwaarden om goed begrijpend te kunnen lezen. Om deze reden worden deze vaardigheden in deze module ook getoetst. Afname van deze module duurt ongeveer twee uur. Tarieven voor het didactisch onderzoek in Rotterdam kunt u hier vinden.

Didactisch onderzoek Rotterdam: Rekenen

Dit didactisch onderzoek in Rotterdam richt zich op het rekenniveau. Om goed te kunnen rekenen, moet een leerling beschikken over meerdere vaardigheden. Basale rekenfeiten moeten uit het hoofd geleerd worden (memoriseren), rekenstrategieën moeten geroutineerd uitgevoerd kunnen worden (automatiseren) zodat deze toegepast kunnen worden in meer complexe rekenonderdelen (breuken, procenten) of in verhaaltjessommen. Bij het goed uitvoeren van verhaaltjessommen speelt begrijpend lezen ook een rol. Al deze vaardigheden worden in kaart gebracht in deze module bij onze leerpraktijk in Rotterdam. Afname duurt ongeveer drie uur (afhankelijk van de leeftijd en werktempo van de leerling). Tarieven kunt u hier vinden.