Dyscalculie onderzoek Rotterdam

Als uw kind ernstige rekenproblemen heeft, is er misschien sprake van dyscalculie. Bij de Onderwijspraktijk Van De Wijk kunt u door middel van specialistisch dyscalculie onderzoek in Rotterdam uit laten zoeken of er sprake is van dyscalculie.

Over dyscalculie

De wetenschap is er nog niet uit wat dyscalculie precies is. Zeker is dat kinderen met dyscalculie hardnekkige problemen hebben met het memoriseren van rekenfeiten en automatiseren van rekenvaardigheden. Kenmerken van dyscalculie zijn: in de kleutertijd: moeite met het vergelijken van hoeveelheden, niet vlot tot tien kunnen tellen, moeite met resultatief tellen. vanaf groep drie: getallen over slaan bij het tellen, moeite met de plaats van getallen, moeite met automatiseren van optellen en aftrekken < 10 en de tafels, op de vingers blijven tellen in plaats van rekenen, rekenstrategieën niet toe kunnen passen, zeer traag rekentempo, faalangst bij rekentaken, aversie tegen rekenen. Dyscalculie bestaat in verschillende soorten. We onderscheiden de volgende types:
  • procedurele dyscalculie: fouten bij het uitvoeren van rekenprocedures;
  • semantische geheugendyscalculie: rekenfeiten zijn niet voldoende geautomatiseerd;
  • visuospatiële dyscalculie: problemen met inzicht in en notie van ruimte;
  • getallenkennis dyscalculie: tekort aan inzicht in het getallensysteem.
In de praktijk is er bij iemand met dyscalculie vaak sprake van een combinatie van verschillende types dyscalculie. De Onderwijspraktijk achterhaalt het type dyscalculie door middel van een gedegen dyscalculie onderzoek in Rotterdam.

Dyscalculie onderzoek

In een dyscalculie onderzoek hier in Rotterdam kijken we naar: Het niveau van rekenen De kennis van basale rekenfeiten en rekenvaardigheden De uitvoering van verschillende rekentaken De hardnekkigheid van de rekenproblematiek Exclusiefactoren Als eerste wordt de rekenvaardigheid in kaart gebracht. Daarmee wordt de vraag beantwoord of er sprake is van een ernstig rekenprobleem. Daarna wordt bekeken of er al voldoende hulp is geboden. Als er tenminste 6 maanden 1 uur per week individuele, specialistische hulp (zorgniveau 3) is geboden, en de vooruitgang is onvoldoende, is er sprake van hardnekkige rekenproblematiek. Tot slot wordt er in het dyscalculie onderzoek gekeken naar exclusiefactoren. Dit betekent dat er uitgesloten wordt dat de rekenproblemen het gevolg zijn van intelligentieniveau of eventuele gedragsproblematiek. Hiertoe wordt een intelligentietest afgenomen en vragen wij ouders en leerkracht een vragenlijst in te vullen ter screening van gedragsmatige problematiek. 

Als uit het onderzoek van onze leerpraktijk in Rotterdam komt dat er inderdaad sprake is van dyscalculie, wordt een dyscalculieverklaring afgegeven. Hierop staat op welke gebieden zich problemen voordoen, welke specialistische hulp er nodig is en welke voorzieningen en aanpassingen de leerling nodig heeft.