Dyslexie onderzoek

Als uw kind problemen heeft met technisch lezen en spellen, is er misschien sprake van dyslexie. De Onderwijspraktijk van de Wijk tracht de problematiek omtrent de leerling zo goed mogelijk in kaart te brengen door middel van een dyslexie onderzoek in Rotterdam.

Vergoede dyslexiezorg

Als school lees- en/of spellingproblemen signaleert, is zij verplicht om gerichte hulp te bieden. Als dit niet voldoende helpt, is er sprake van hardnekkige lees- en spellingproblematiek. Uw kind komt dan wellicht in aanmerking voor vergoed onderzoek en behandeling. Op dit moment bieden wij in Rotterdam (nog) geen vergoede dyslexiezorg.

Dyslexie

Lang niet alle kinderen met dyslexie komen in aanmerking voor een vergoed traject. Dit kan komen doordat er net niet zwak genoeg gescoord wordt. Dit zien we regelmatig bij kinderen met een hoge intelligentie; zij zijn handig genoeg om te compenseren. Hierdoor wordt niet opgemerkt dat het lezen ze zeer veel energie en moeite kost, met alle gevolgen voor inhoudelijke verwerking van tekst. Andere kinderen zijn wel dyslectisch, maar voldoen net niet aan de strenge normen voor vergoede zorg. Weer andere kinderen zijn wel dyslectisch, maar hebben ook een andere stoornis (bijvoorbeeld ADHD). Er is dan sprake van comorbiditeit. Dit is ook een reden om niet in aanmerking te komen voor vergoede zorg. In al deze gevallen kunnen wij dyslexie onderzoek (en behandeling) bieden

Dyslexie onderzoek

In een dyslexie onderzoek onderzoeken we drie zaken:
  • De kwaliteit van lezen en spellen
  • De hardnekkigheid van de lees- en/of spellingproblematiek
  • De oorzaak van de lees- en spellingproblematiek
Voor een dyslexie onderzoek in Rotterdam van start gaat, wordt beoordeeld of er al voldoende hulp is geboden. Als er tenminste 6 maanden 1 uur per week individuele, specialistische hulp (zorgniveau 3) is geboden, en de vooruitgang is onvoldoende, is er sprake van hardnekkige problematiek. 

In het dyslexie onderzoek zelf wordt de lees- en spellingvaardigheid in kaart gebracht. Daarmee wordt de vraag beantwoord of er sprake is van een ernstig lees- en/of spellingprobleem. Daarnaast wordt gekeken naar de oorzaak van de lees- en spellingproblemen. Dyslexie wordt beschouwd als een probleem met de verwerking van klanken. Wij onderzoeken of er inderdaad sprake is van problemen met de klankverwerking of dat er ook andere factoren een rol spelen bij de lees- en spellingproblemen? Hiertoe wordt een intelligentietest afgenomen en vragen wij ouders en leerkracht een vragenlijst in te vullen ter screening van gedragsmatige problematiek. 

Als uit het onderzoek van onze leerpraktijk in Rotterdam komt dat er inderdaad sprake is van dyslexie, wordt een dyslexieverklaring afgegeven. Deze geeft recht op compenserende en dispenserende middelen waarmee de dyslecticus meer kans heeft zijn potentieel waar te maken.